14 listopada 2020

Obietnice wyborcze konta rzeczywistość - pytania do radnych Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku

1 września zadałem pytanie radnym miejskim Gdańska, którzy głosowali za przyjęciem planu zagospodarowania w okolicach Alchemii w Oliwie. Zadałem je bo wg mnie jest to złamanie obietnic wyborczych. 

Nasi radni z okręgu zagłosowali za (2 radnych), byli przeciw (1) i wstrzymali się od głosu (2). Publikowałem już ich tłumaczenia nad tym dlaczego tak głosowali. Gdyby tylko Oni głosowali to projekt by nie przeszedł. Ale głosowali także radni z całego miasta a tu już obowiązywały instrukcje partyjne. Także o Oliwie w tym przypadku zadecydowali radni spoza okręgu. Dlatego własnie im zadałem te pytania:

Tak one brzmiały:

W imieniu własnym oraz wyborców chciałem się zapytać dlaczego Pani/Pan radny głosowali za przyjęciem planu zagospodarowania "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii".

 

Pytam ponieważ:
- przed wyborami ten sam plan został odesłany do komisji z racji choćby na uchwalany wówczas Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Co się zmieniło po wyborach, że zmienili Państwo zdanie?
- przegłosowany plan jest niezgodny ze stanowiskiem Rady Dzielnicy a przed wyborami obiecywali Państwo bliższą współpracę z obywatelami i ich obronę przed interesami deweloperów. Czy to już nieaktualne?*
- zagłosowali Państwo za ignorując wątpliwości waszych radnych z okręgu nr 5 (radni Ważny i Perucki), którzy są najbliżej problemu i brali udział w pracach nad tym planem.
- głosowali Państwo wbrew Państwa zapowiedziom wyborczym**,
- zagłosowali Państwo wbrew zapisom uchwalonego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

 

* hasło "Bliżej Mieszkańców" było hasłem wyborczym wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej w kampanii samorządowej
** koniec republiki deweloperów - wypowiedź Jarosława Wałęsy kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej


Odpowiedzi dostałem od (kolejno):

4 września: Kamili Błaszczyk

Szanowny Pani Radny

Bardzo dziękuję za wiadomość.

Odpowiadając na pytanie dlaczego zagłosowałam za przyjęciem tego planu
odpowiem w kilku punktach:

- skład obecnego naszego klubu w znaczny sposób zmienił się w stosunku
do poprzedniej kadencji, dlatego wnikliwie analizowaliśmy treść
wniosku KZP poprzedniej kadencji i był on punktem wyjścia do podjęcia
decyzji w sprawie głosowania nad tą uchwałą.
- podczas dogłębnej dyskusji w gronie radnych klubu KO rozważaliśmy
racje głosowania ZA i PRZECIW. Jednym z ważnych aspektów tych rozważań
była kwestia równego potraktowania wszystkich inwestorów ze zbliżonego
sąsiedztwa. W poprzednich kadencjach uchwalono mpzp dla sąsiednich
terenów i głosowanie przeciwko temu planowi byłoby w mojej ocenie
nierównym traktowaniem inwestorów. Musieliśmy to wziąć pod uwagę.
- na naszą decyzję miał też wpływ przedstawiony dokument analizy
transportowej dla tego obszaru. Powstała ona w czasie pomiędzy
wnioskiem komisji poprzedniej kadencji, a naszą decyzją co do
aktualnego głosowania. Opierając się na autorytecie autora, profesora
Politechniki Gdańskiej, przyjęliśmy jej wnioski, że zawarty w
projekcie planu, współczynnik miejsc parkingowych jest w optymalnym
zakresie.
- w toku rozważań mieliśmy też na uwadze by zminimalizować ryzyko
"dzikiego parkowania" na wąskich, okolicznych uliczkach. Pozostawienie
ostrzejszych współczynników zwiększyłoby istotnie takie ryzyko. jednak
cały czas chcemy zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu
publicznego, dlatego cieszy mnie rozpoczęcie prac nad Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama. który
mam nadzieję pozwoli podnieść priorytet dla komunikacji szynowej w tym
rejonie.

Reasumując. Decyzja nie była zero-jedynkowa, ale biorąc pod uwagę
wszystkie za i przeciw obu wariantów oddania głosów, uznałam, że oddam
głos ZA.

Z poważaniem
Kamila Błaszczyk

4 września: Cezarego Śpiewak-Dowbora

Szanowny Pani Radny!


Bardzo dziękuję za wiadomość.

Odpowiadając na pytanie Pana Radnego dlaczego zagłosowałem za przyjęciem planu zagospodarowania "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii" uprzejmie informuję:

W gronie radnych Koalicji Obywatelskiej obecnej kadencji analizowaliśmy treść wniosku Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska sformułowanego w tej sprawie w poprzedniej kadencji. Braliśmy go w istotny sposób pod uwagę przy rozważaniu jaką decyzję podjąć co do głosowania w przedmiocie uchwały w kształcie przedstawionym przez Prezydenta Miasta Gdańska - tj. projektu uchwały ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku.

Prezydent Miasta Gdańska nie uwzględnił wniosku sformułowanego przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w poprzedniej kadencji.

Ważąc racje czy głosować ZA czy PRZECIW nad projektem planu w kształcie wniesionym przez Prezydenta Miasta Gdańska, jednym z istotnych aspektów był m.in. fakt, że dawny wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska nie zmierzał do wprowadzenia zmiany będącej odwróceniem, czy też bardzo wydatną zmianą parametrów przyjętych w projekcie planu.

Finalnie, dyskutując w gronie obecnych radnych Koalicji Obywatelskiej, w zdecydowanej większości doszliśmy do przekonania - stojąc przed decyzją czy poprzeć taki kształt planu, czy nie - że nie poparcie projektu tejże uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania poszczególnych inwestorów w ciągu terenów do skrzyżowania z ul. Kołobrzeską. Wcześniejsze rozstrzygnięcia Rady Miasta Gdańska co do planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie były podejmowane we wcześniejszych kadencjach, ale obecne ewentualne nie poparcie uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania inwestorów.

Bardzo istotny w procesie decyzyjnym był też fakt przedstawienia aktualnej analizy transportowej. To nowa okoliczność, która ujawniła się po głosowaniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w poprzedniej kadencji, a przed głosowaniem nad projektem planu w obecnej kadencji. Analiza ta została sporządzona przy udziale profesora Politechniki Gdańskiej, eksperta w dziedzinie transportu lądowego. Analiza transportowa jednoznacznie wskazała, iż zawarty w projekcie planu współczynnik miejsc postojowych będzie z punktu widzenia układu komunikacyjnego optymalny. Spowoduje także, iż zminimalizowane zostanie zagrożenie, iż kierowcy chcący dojechać do powstającej inwestycji, zaczną szukać miejsc postojowych w pobliskich, wąskich uliczkach. Co ważne - podczas dyskusji pojawił się wątek przystanku autobusowego przy budynkach inwestora.  

Mówiąc o dalszym kontekście obsługi komunikacyjnej tej części dzielnicy, a mniemam że to jest głównym przedmiotem Pańskiej troski, należy wspomnieć o szerszych planach rozwojowych. Docelowo ma wzrosnąć znaczenie obsługi szynowej biurowej części dzielnicy Oliwa. Jeszcze przed głosowaniem nad uchwaleniem planu została podjęta decyzja o wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama - zakładającego priorytet właśnie transportu szynowego.

Nie można też tracić z pola widzenia, że nowe inwestycje prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy - w dużej mierze dla mieszkańców Gdańska.

Z wyrazami szacunku,
Cezary Śpiewak-Dowbór

Radny Miasta Gdańska

25 września: Agnieszki Owczarczyk

Szanowny Panie,

Klub Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie rozmawiał na temat tego planu zagospodarowania oraz wniosku Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska z poprzedniej kadencji. Wniosek ten nie został uwzględniony przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Podczas naszych dyskusji ważnym aspektem był fakt, że wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska nie zmierzał do wprowadzenia zmiany będącej odwróceniem, czy też dużą zmianą parametrów przyjętych w projekcie planu. Dodatkowo, nie poparcie projektu uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania poszczególnych podmiotów w tym rejonie.  

Wcześniejsze rozstrzygnięcia Rady Miasta Gdańska co do planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie były podejmowane we poprzednich kadencjach, ale obecne ewentualne nie poparcie uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania właścicieli terenów.

Nie bez znaczenia była aktualna analiza transportowa, która nie była znana przed głosowaniem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w poprzedniej kadencji, a poznaliśmy ją przed głosowaniem nad projektem planu w obecnej kadencji. Analiza transportowa przygotowana przez eksperta w dziedzinie transportu lądowego wskazała, że określony w projekcie planu współczynnik miejsc postojowych będzie z punktu widzenia układu komunikacyjnego optymalny. Spowoduje także, iż zminimalizowane zostanie zagrożenie, iż kierowcy chcący dojechać do powstającej inwestycji, zaczną szukać miejsc postojowych w pobliskich, wąskich uliczkach. Ważna był również pomysł lokalizacji przystanku autobusowego przy budynkach inwestora oraz plany zwiększenia obsługi szynowej biurowej części dzielnicy Oliwa. Przed głosowaniem tego planu podjęta została decyzja o wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama - zakładającego priorytet właśnie transportu szynowego.

Z poważaniem

Agnieszka Owczarczak
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

8 października (po trzecim przypomnieniu): Emilii Lodzińskiej

Dzień dobry,


Dziękuję za wiadomość i pytanie. Głosowałam za planem z uwagi na dokładną analizę tematu, trwającą wiele miesięcy. W obecnej sytuacji, biorąc oczywiście pod uwagę złożony przez Komisje Zagospodarowania Przestrzennego z poprzedniej kadencji, a także zrealizowane analizy  transportowe uznałam, iż wniosek nie zmierzał do wprowadzenia zmiany będącej odwróceniem, czy też bardzo wydatną zmianą parametrów przyjętych w projekcie planu. Finalnie, dyskutując w gronie obecnych radnych Koalicji Obywatelskiej, w zdecydowanej większości doszliśmy do przekonania - stojąc przed decyzją czy poprzeć taki kształt planu, czy nie - że nie poparcie projektu tejże uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania poszczególnych inwestorów w ciągu terenów do skrzyżowania z ul. Kołobrzeską. Wcześniejsze rozstrzygnięcia Rady Miasta Gdańska co do planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie były podejmowane we wcześniejszych kadencjach, ale obecne ewentualne nie poparcie uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania inwestorów.

Bardzo istotny w procesie decyzyjnym był też fakt przedstawienia aktualnej analizy transportowej, która została sporządzona przy udziale profesora Politechniki Gdańskiej, eksperta w dziedzinie transportu lądowego. Analiza transportowa jednoznacznie wskazała, iż zawarty w projekcie planu współczynnik miejsc postojowych będzie z punktu widzenia układu komunikacyjnego optymalny. Spowoduje także, iż zminimalizowane zostanie zagrożenie, iż kierowcy chcący dojechać do powstającej inwestycji, zaczną szukać miejsc postojowych w pobliskich uliczkach, które powinny służyć jako przestrzeń dostępna dla mieszkańców. Co ważne podczas dyskusji pojawił się wątek przystanku autobusowego przy budynkach Inwestora. Docelowo ma wzrosnąć znaczenie obsługi szynowej biurowej części dzielnicy Oliwa. Jeszcze przed głosowaniem nad uchwaleniem planu została podjęta decyzja o wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama - zakładającego priorytet właśnie transportu szynowego. Nie można też tracić z pola widzenia, że nowe inwestycje prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy - w dużej mierze dla mieszkańców Gdańska.

Pozdrawiam,

Z poważaniem,


Emilia Lodzińskai to niestety tyle.


Wciąż nie mamy odpowiedzi od radnych:

Anny Golędzinowskiej

Michała Hajduka

Beaty Jankowiak

Krystiana Kłosa

Andrzeja Kowalczysa

Przemysława Rysia

Mateusza Skarbka

Lecha Artura Wałęsy


 

22 września 2020

W Europejski Dzień bez Samochodu...

     W Europejski Dzień bez Samochodu kolejny raz właściciele aut mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Kolejne lata ta akcja niewiele daje, ale z uporem maniaka nadal ją powtarzamy. Udział mieszkańców wybierających komunikację miejską spada. Nowe trasy tramwajowe biegną obok wygodnych dwupasmówek. Autobusy czekają w zatokach na wyjazd na jezdnię. Teraz z racji na pandemię jest jeszcze gorzej. Odpowiedzią na te problemy może być rower. Od siebie mam proste przesłanie. 

Jeśli chcesz zacząć aktywnie korzystać z roweru potrzebne są Ci dwie rzeczy:

- stojak rowerowy pod domem,

- wygodna sakwa rowerowa z paskiem na ramię.

i koniec. Nie są potrzebne Ci (choć mogą się przydać):

- kask, 

- specjalistyczne ubrania i buty,

- lata treningów, itp itd.

    Jeśli będą spełnione dwa pierwsze warunki to już możesz po prostu wsiąść na rower i załatwiać swoje sprawy na rowerze. U mnie właśnie tak było. Z roweru korzystałem od dziecka. Jako zabawę, potem relaks po szkole, sposób na poznanie okolicy, potem relaks po studiach, po pracy. Przełomem był właśnie stojak rowerowy pod domem i wygodna sakwa. Od tej chwili gdy chcę coś załatwić/kupić to po prostu wychodzę z domu, biorę sakwę i wsiadam na rower. Zimą jest tak samo. By podjechać do sklepu nie potrzeba przecież bluzy termoaktywnej, wystarczy zwykła kurtka i szalik.

12 czerwca 2020

Powyborcze sprawdzam! - myślę, że wyborcy z Oliwy powinni to przeczytać

Zadałem pytanie naszym 3 radnym jak miało się ich ostatnie głosowanie ws Alchemii do ich deklaracji przedwyborczych. Chodzi o ten Oliwski Kwestionariusz Wyborczy, w którym byłem akurat autorem większości pytań:

Przyznaję, że pytania tego nie zadałem Andrzejowi Stelmasiewiczowi bo ten głosował dokładnie tak jak zapowiadał. Przedstawiciel PiS odmówił niestety wówczas odpowiedzi na te pytania.
Czekam na odpowiedzi od Łukasza Bejma, Jana Peruckiego oraz Karola Ważnego mailowe lub tu.


Tak brzmiało przesłane do radnych pytanie:

Dzień dobry,  
Dziękuję za to, że niemal dwa lata temu odpowiedział Pan na pytania Oliwskiego Kwestionariusza Wyborczego. Odpowiedzi te były dla mnie, ale myślę też, że dla dużej części oliwian cenną wskazówką na kogo głosować. 
Jako autor większości pytań chciałbym się zapytać jak ma się ostatnie głosowanie w Radzie Miasta w sprawie planu zagospodarowania w rejonie Alchemii do Pana deklaracji z października 2018 roku.   
Głosowanie nad planem zagospodarowania w rejonie Alchemii było jednym z pierwszych przykładów, gdy mogliśmy porównać Pana deklaracje przedwyborcze z realnym działaniem. Dlatego wydaję mi się, że należą się nam pewne wyjaśnienia. Przytaczam Pana odpowiedzi i proszę o słowo komentarza na temat swojego głosowania.  
Pytanie w Oliwskim Kwestionariuszu Wyborczym (X 2018 rok) brzmiało: 
Budowa miejsc do parkowania, czy ograniczanie ich? 

Łukasz Bejm (Koalicja Obywatelska): Ilość miejsc parkingowych w Oliwie powinna pozostać na obecnym poziomie, jednocześnie warto zainwestować w zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. 

Jan Perucki (Koalicja Obywatelska): Każdą inwestycję należy rozpatrywać jednostkowo, bo głównie zależy od konkretnej lokalizacji. Nie powinno się tworzyć zachęty dla kierowców. Coraz częściej pracodawcy tworzą systemy premiowe. 

Karol Ważny (Koalicja Obywatelska): Polityka parkingowa oraz transportowa powinna być spójna. Jeśli preferencję ma uzyskać transport zbiorowy, a ponadto chcemy rozszerzenia strefy płatnego parkowania, to nie możemy dążyć do jednoczesnego zwiększania liczby miejsc do parkowania. Nie jest istotą strefy płatnego parkowania dofinansowania miejskiego budżetu, lecz ograniczenia ruchu kołowego. Taki sam cel ma zatem również limitowanie liczby miejsc do parkowania. 

Pytanie: Czy budować nowe biurowce w Oliwie? 

Łukasz Bejm (Koalicja Obywatelska): Kwestię budowy nowych biurowców w Oliwie uzależniałbym od przedstawionych przez inwestora planów na rozładowanie ruchu drogowego i problemu parkowania. 

Jan Perucki (Koalicja Obywatelska): Nie budować. Brakuje infrastruktury i dobrej oferty komunikacji publicznej, żeby w sposób sprawny obsłużyć dodatkowy ruch generowany przez biurowce. 

Karol Ważny (Koalicja Obywatelska): Tak, ale z zachowaniem walorów krajobrazowych charakteryzujących Starą Oliwę oraz z uwzględnieniem odpowiedniej polityki transportowej i parkingowej (j/w). Z wyrazami szacunku. Z góry dziękuję. Jakub Raciborski Radny Dzielnicy Oliwa 

Oto odpowiedzi jakie otrzymałem (VI 2020 rok): 

Łukasz Bejm: 

Panie Jakubie, Uważam, że budowa nowych biurowców w rejonie Alchemii przyciągnie do miasta prestiżowych inwestorów, zwiększy wpływy podatkowe Gdańska i zapewni nowe miejsca pracy. Jednocześnie uważam, że zapewnienie biurowcom odpowiedniej ilości miejsc parkingowych zapobiegnie zwiększeniu natężenia ruchu i problemu z parkowaniem w starej części Oliwy.

Jednocześnie nadal pozostaję na stanowisku, iż ilość miejsc parkingowych w starej części Oliwy - z uwagi na zamieszkujących ją Gdańszczan i odwiedzających ją turystów - powinna pozostać na obecnym poziomie, przy równoległym inwestowaniu w zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Z poważaniem, Łukasz Bejm

Jan Perucki: 

Decyzje dot. charakteru, funkcjonalności, ogólnego kształtu zabudowy dla centralnego pasma usługowego (rejon Hali Olivia) zapadły lata temu. Należy mieć na uwadze, że przedmiotowe inwestycje są korzystne pod kątem wpływów jakie trafiają do budżetu miasta, a które następnie możemy wydatkować na różne publiczne cele. Niewątpliwie wpłynęły one na charakter starej Oliwy, a także zintensyfikowały problem z parkowaniem i większym natężeniem ruchu. Ówczesny plan przewidywał cel „biurowy”, a zatem nowy plan nie jest ze względu na swój naczelny cel niczym nowym! 

Wykonana analiza komunikacyjna dla procedowanego planu wskazuje, że dodatkowe miejsca postojowe nie wpłyną w sposób zauważalny na ruch kołowy (informacja z analizy), chociaż przeważnie jestem przeciwny dokładaniu kolejnych miejsc postojowych, ponieważ są wówczas naturalną zachętą do wybrania samochodu jako środka transportu. 

Na sesji Rady Miasta Gdańska zabrałem w przedmiotowej sprawie głos, jako radny z Oliwy postuluję o stworzenie linii tramwajowej Wita Stwosza–Kołobrzeska, buspasów na ul. Spacerowej (ograniczenie ruchu zewnętrznego), a także w formie pilotażu buspas na al. Grunwaldzkiej. Zresztą prace nad tym potrójnym rozwiązaniem trwają i niedługo powinniśmy zobaczyć efekty w postaci informacji o szacowanych kosztach obu ww. inwestycji, a także zabezpieczenia środków na budowę buspasów w ciągu ul. Spacerowej i połączenia tramwajowego. Twierdzę, że dobrze zorganizowana komunikacja publiczna będzie poważną alternatywą dla samochodu i wtedy zmniejszy się liczba samochodów wjeżdżających do Oliwy. Biorąc pod rozwagę za i przeciw, postanowiłem wstrzymać się od głosu.

Karol Ważny: 

Dzień dobry, dziękuję za Pana zapytanie. 

Odnosząc się do głosowania w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Alchemii - wstrzymałem się w tej sprawie od głosu, ponieważ nie ma możliwości częściowego głosowania za lub przeciw, a takie jest moje zdanie w tym temacie. 

Generalnie jestem zwolennikiem i (w miarę możliwości) użytkownikiem transportu publicznego. Odkąd zostałem radnym wielokrotnie zabiegałem i uczestniczyłem w rozmowach oraz inicjatywach związanych z promocją tej formy mobilności. Ostatnio - w nawiązaniu do dyskusji jaka toczy się wokół tematu ul. Nowej Sudeckiej - wyszedłem z propozycją i staram się aktywnie propagować pomysł stworzenia lokalnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Dzielnicy Oliwa. Pomysł ten jest również promowany przez Radę Dzielnicy Oliwa, co potwierdza niedawna uchwała podjęta przez Radę. 

Sprawa rzeczonego planu na pierwszy rzut oka stoi w zdecydowanej sprzeczności z założeniami SUMP. Z tego względu nie zdecydowałem się na zagłosowanie za projektem uchwały. 

Jednak z drugiej strony bliższe przyjrzenie się sprawie pokazuje, że poprzednio obowiązujący plan miejscowy dla tego obszaru, zawierający niski wskaźnik parkingowy niestety naruszał zasadę równości właścicieli terenów z uwagi na przyjęcie globalnej liczby miejsc parkingowych dla obszaru od ul. Kołobrzeskiej do ul. Abrahama, a następnie skonsumowanie znaczącej części tej dopuszczalnej liczby miejsc postojowych przez jednego z inwestorów (właściciela Alchemii). W efekcie pozostali właściciele gruntów zostali postawieni przed faktem możliwości realizacji bardzo ograniczonej liczby miejsc postojowych. Naruszenie zasady równości inwestorów mogłoby więc doprowadzić do powstania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Gdańska. 

Ponadto trzeba mieć na względzie trudne okoliczności finansowe, z jakimi musimy się aktualnie mierzyć jako samorząd Gdańska. W tej sytuacji dopływ dodatkowych środków do budżetu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości pozostaje sprawą niebagatelną. 

Jednocześnie warto pamiętać, że większa liczba miejsc parkingowych, przynajmniej częściowo, wpłynie na redukcję problemu parkingowego na terenie sąsiadujących z al. Grunwaldzką ulic na terenie Przymorza Małego. 

Dodatkowo należy wskazać, że Biuro Rozwoju Gdańska, które przygotowało projekt planu przedstawiło nam aktualne analizy ruchu dla obszaru objętego granicami planu, wykonane przez zespół prof. Kazimierza Jamroza z Politechniki Gdańskiej. Z dokumentu tego wynikało, że układ drogowy w rejonie al. Grunwaldzkiej i ul. Kołobrzeskiej, mówiąc kolokwialnie, nie zostanie sparaliżowany w najbliższych latach, również przy założeniu wejścia w życie przedmiotowego planu miejscowego. 

Rekomendacją opracowania eksperckiego było m.in. przystąpienie do realizacji ul. Nowej Abrahama w okresie szybszym, niż 20 lat. Aktualnie urząd miejski jest w trakcie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Śrosowiskowego dla korytarza transportowego ul. Nowej Abrahama, który z pewnością będzie funkcjonował jako układ z transportem szynowym. Liczę na to, że dokument ten, wespół z SUMPem dla Oliwy da odpowiedni impuls do projektowania i realizacji rozwiązań infrastrukturalnych, które zmienią sposób podróżowania studentów UG i pracowników oliwskich centrów biurowych. Wówczas nawet zwiększona dostępność do miejsc postojowych w granicach obowiązującego planu być może nie przyczyni się do wzrostu indywidualnego transportu samochodowego w Oliwie. 

Na koniec dodam, że w gronie członków klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta ustaliliśmy, że w przypadku kolejnych, nowych, planów miejscowych (plan dla terenów znajdujących się na południe od Alchemii opracowywany był od 2016 roku), jakie będą procedowane w tym rejonie, z pewnością będziemy od samego początku procedury planistycznej (tj. od przystąpienia do projektowania planu) komunikować nasze oczekiwania dotyczące kształtu, jaki mają obrać rozwiązania planistyczne. Wierzę, że dzięki temu uda się w przyszłości uniknąć podobnych, trudnych, przypadków, a nowi inwestorzy będą bardziej świadomie korespondować swoją architekturą z potrzebami społecznymi. 

 Pozdrawiam, Karol Ważny

16 marca 2020

W czasie epidemii też trzeba jeść - mapa trójmiejskich lokali, które dowożą jedzenie

Dodałem wszystkie Wasze wpisy z grupy:
https://www.facebook.com/groups/238752227303085/permalink/239380530573588/

Korzystałem też ze strony Dusi, która też zrobiła taki spis. Wesprzyjcie ją kodem: WOLTXDUSIOWA w aplikacji Wolt. Wy dostaniecie wtedy parę złotych na pierwsze zamówienie.

Przy przepisywaniu tego wszystkiego spieszyłem się. Możliwe są błędy - przepraszam z góry. By je poprawić należy otworzyć tabelkę i tam wprowadzić poprawki:
http://bit.ly/koronaszama

Następnie dajcie mi znać (racibo@wp.pl lub w komentarzu) żebym uaktualnił mapę.

Mnie też możecie wesprzeć kodem "RACIBO" w aplikacji Wolt. Wy dostaniecie wówczas 15 zł na pierwsze zamówienie a ja 5 zł zniżki na kolejne zamówienie.

6 lutego 2020

Mapa ławek w Oliwie

Na marginesie prac w ramach Rady Dzielnicy postanowiłem wziąć przykład kolegów z Osowej i stworzyłem mapę ławek w Oliwie. Powstaje ona po to by czarno na białym było widać gdzie są braki. W tym roku chcemy postawić kolejne także będzie wiadomo gdzie.

 

6 stycznia 2020

Burki-bergi

Co łączy Malbork i Frombork? Już jakiś czas temu mnie to zastanawiało. Zwłaszcza nazwa. Ta sama końcówka, podobne położenie, do tego podobna historia. Parę dni temu postanowiłem to jakoś policzyć i przeanalizować. Tak powstała poniższa mapka.

1. Istniejące miasta z końcówką -bork

Frombork
Kluczbork
Lębork
Malbork
Więcbork

Istniejące miasta w Polsce o końcówce -bork

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...