14 listopada 2020

Obietnice wyborcze konta rzeczywistość - pytania do radnych Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku

1 września zadałem pytanie radnym miejskim Gdańska, którzy głosowali za przyjęciem planu zagospodarowania w okolicach Alchemii w Oliwie. Zadałem je bo wg mnie jest to złamanie obietnic wyborczych. 

Nasi radni z okręgu zagłosowali za (2 radnych), byli przeciw (1) i wstrzymali się od głosu (2). Publikowałem już ich tłumaczenia nad tym dlaczego tak głosowali. Gdyby tylko Oni głosowali to projekt by nie przeszedł. Ale głosowali także radni z całego miasta a tu już obowiązywały instrukcje partyjne. Także o Oliwie w tym przypadku zadecydowali radni spoza okręgu. Dlatego własnie im zadałem te pytania:

Tak one brzmiały:

W imieniu własnym oraz wyborców chciałem się zapytać dlaczego Pani/Pan radny głosowali za przyjęciem planu zagospodarowania "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii".

 

Pytam ponieważ:
- przed wyborami ten sam plan został odesłany do komisji z racji choćby na uchwalany wówczas Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Co się zmieniło po wyborach, że zmienili Państwo zdanie?
- przegłosowany plan jest niezgodny ze stanowiskiem Rady Dzielnicy a przed wyborami obiecywali Państwo bliższą współpracę z obywatelami i ich obronę przed interesami deweloperów. Czy to już nieaktualne?*
- zagłosowali Państwo za ignorując wątpliwości waszych radnych z okręgu nr 5 (radni Ważny i Perucki), którzy są najbliżej problemu i brali udział w pracach nad tym planem.
- głosowali Państwo wbrew Państwa zapowiedziom wyborczym**,
- zagłosowali Państwo wbrew zapisom uchwalonego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

 

* hasło "Bliżej Mieszkańców" było hasłem wyborczym wszystkich kandydatów Koalicji Obywatelskiej w kampanii samorządowej
** koniec republiki deweloperów - wypowiedź Jarosława Wałęsy kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej


Odpowiedzi dostałem od (kolejno):

4 września: Kamili Błaszczyk

Szanowny Pani Radny

Bardzo dziękuję za wiadomość.

Odpowiadając na pytanie dlaczego zagłosowałam za przyjęciem tego planu
odpowiem w kilku punktach:

- skład obecnego naszego klubu w znaczny sposób zmienił się w stosunku
do poprzedniej kadencji, dlatego wnikliwie analizowaliśmy treść
wniosku KZP poprzedniej kadencji i był on punktem wyjścia do podjęcia
decyzji w sprawie głosowania nad tą uchwałą.
- podczas dogłębnej dyskusji w gronie radnych klubu KO rozważaliśmy
racje głosowania ZA i PRZECIW. Jednym z ważnych aspektów tych rozważań
była kwestia równego potraktowania wszystkich inwestorów ze zbliżonego
sąsiedztwa. W poprzednich kadencjach uchwalono mpzp dla sąsiednich
terenów i głosowanie przeciwko temu planowi byłoby w mojej ocenie
nierównym traktowaniem inwestorów. Musieliśmy to wziąć pod uwagę.
- na naszą decyzję miał też wpływ przedstawiony dokument analizy
transportowej dla tego obszaru. Powstała ona w czasie pomiędzy
wnioskiem komisji poprzedniej kadencji, a naszą decyzją co do
aktualnego głosowania. Opierając się na autorytecie autora, profesora
Politechniki Gdańskiej, przyjęliśmy jej wnioski, że zawarty w
projekcie planu, współczynnik miejsc parkingowych jest w optymalnym
zakresie.
- w toku rozważań mieliśmy też na uwadze by zminimalizować ryzyko
"dzikiego parkowania" na wąskich, okolicznych uliczkach. Pozostawienie
ostrzejszych współczynników zwiększyłoby istotnie takie ryzyko. jednak
cały czas chcemy zachęcać mieszkańców do korzystania z transportu
publicznego, dlatego cieszy mnie rozpoczęcie prac nad Studium
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama. który
mam nadzieję pozwoli podnieść priorytet dla komunikacji szynowej w tym
rejonie.

Reasumując. Decyzja nie była zero-jedynkowa, ale biorąc pod uwagę
wszystkie za i przeciw obu wariantów oddania głosów, uznałam, że oddam
głos ZA.

Z poważaniem
Kamila Błaszczyk

4 września: Cezarego Śpiewak-Dowbora

Szanowny Pani Radny!


Bardzo dziękuję za wiadomość.

Odpowiadając na pytanie Pana Radnego dlaczego zagłosowałem za przyjęciem planu zagospodarowania "Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii" uprzejmie informuję:

W gronie radnych Koalicji Obywatelskiej obecnej kadencji analizowaliśmy treść wniosku Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska sformułowanego w tej sprawie w poprzedniej kadencji. Braliśmy go w istotny sposób pod uwagę przy rozważaniu jaką decyzję podjąć co do głosowania w przedmiocie uchwały w kształcie przedstawionym przez Prezydenta Miasta Gdańska - tj. projektu uchwały ws. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii w mieście Gdańsku.

Prezydent Miasta Gdańska nie uwzględnił wniosku sformułowanego przez Komisję Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w poprzedniej kadencji.

Ważąc racje czy głosować ZA czy PRZECIW nad projektem planu w kształcie wniesionym przez Prezydenta Miasta Gdańska, jednym z istotnych aspektów był m.in. fakt, że dawny wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska nie zmierzał do wprowadzenia zmiany będącej odwróceniem, czy też bardzo wydatną zmianą parametrów przyjętych w projekcie planu.

Finalnie, dyskutując w gronie obecnych radnych Koalicji Obywatelskiej, w zdecydowanej większości doszliśmy do przekonania - stojąc przed decyzją czy poprzeć taki kształt planu, czy nie - że nie poparcie projektu tejże uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania poszczególnych inwestorów w ciągu terenów do skrzyżowania z ul. Kołobrzeską. Wcześniejsze rozstrzygnięcia Rady Miasta Gdańska co do planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie były podejmowane we wcześniejszych kadencjach, ale obecne ewentualne nie poparcie uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania inwestorów.

Bardzo istotny w procesie decyzyjnym był też fakt przedstawienia aktualnej analizy transportowej. To nowa okoliczność, która ujawniła się po głosowaniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w poprzedniej kadencji, a przed głosowaniem nad projektem planu w obecnej kadencji. Analiza ta została sporządzona przy udziale profesora Politechniki Gdańskiej, eksperta w dziedzinie transportu lądowego. Analiza transportowa jednoznacznie wskazała, iż zawarty w projekcie planu współczynnik miejsc postojowych będzie z punktu widzenia układu komunikacyjnego optymalny. Spowoduje także, iż zminimalizowane zostanie zagrożenie, iż kierowcy chcący dojechać do powstającej inwestycji, zaczną szukać miejsc postojowych w pobliskich, wąskich uliczkach. Co ważne - podczas dyskusji pojawił się wątek przystanku autobusowego przy budynkach inwestora.  

Mówiąc o dalszym kontekście obsługi komunikacyjnej tej części dzielnicy, a mniemam że to jest głównym przedmiotem Pańskiej troski, należy wspomnieć o szerszych planach rozwojowych. Docelowo ma wzrosnąć znaczenie obsługi szynowej biurowej części dzielnicy Oliwa. Jeszcze przed głosowaniem nad uchwaleniem planu została podjęta decyzja o wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama - zakładającego priorytet właśnie transportu szynowego.

Nie można też tracić z pola widzenia, że nowe inwestycje prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy - w dużej mierze dla mieszkańców Gdańska.

Z wyrazami szacunku,
Cezary Śpiewak-Dowbór

Radny Miasta Gdańska

25 września: Agnieszki Owczarczyk

Szanowny Panie,

Klub Koalicji Obywatelskiej wielokrotnie rozmawiał na temat tego planu zagospodarowania oraz wniosku Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska z poprzedniej kadencji. Wniosek ten nie został uwzględniony przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Podczas naszych dyskusji ważnym aspektem był fakt, że wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska nie zmierzał do wprowadzenia zmiany będącej odwróceniem, czy też dużą zmianą parametrów przyjętych w projekcie planu. Dodatkowo, nie poparcie projektu uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania poszczególnych podmiotów w tym rejonie.  

Wcześniejsze rozstrzygnięcia Rady Miasta Gdańska co do planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie były podejmowane we poprzednich kadencjach, ale obecne ewentualne nie poparcie uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania właścicieli terenów.

Nie bez znaczenia była aktualna analiza transportowa, która nie była znana przed głosowaniem Komisji Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miasta Gdańska w poprzedniej kadencji, a poznaliśmy ją przed głosowaniem nad projektem planu w obecnej kadencji. Analiza transportowa przygotowana przez eksperta w dziedzinie transportu lądowego wskazała, że określony w projekcie planu współczynnik miejsc postojowych będzie z punktu widzenia układu komunikacyjnego optymalny. Spowoduje także, iż zminimalizowane zostanie zagrożenie, iż kierowcy chcący dojechać do powstającej inwestycji, zaczną szukać miejsc postojowych w pobliskich, wąskich uliczkach. Ważna był również pomysł lokalizacji przystanku autobusowego przy budynkach inwestora oraz plany zwiększenia obsługi szynowej biurowej części dzielnicy Oliwa. Przed głosowaniem tego planu podjęta została decyzja o wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama - zakładającego priorytet właśnie transportu szynowego.

Z poważaniem

Agnieszka Owczarczak
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

8 października (po trzecim przypomnieniu): Emilii Lodzińskiej

Dzień dobry,


Dziękuję za wiadomość i pytanie. Głosowałam za planem z uwagi na dokładną analizę tematu, trwającą wiele miesięcy. W obecnej sytuacji, biorąc oczywiście pod uwagę złożony przez Komisje Zagospodarowania Przestrzennego z poprzedniej kadencji, a także zrealizowane analizy  transportowe uznałam, iż wniosek nie zmierzał do wprowadzenia zmiany będącej odwróceniem, czy też bardzo wydatną zmianą parametrów przyjętych w projekcie planu. Finalnie, dyskutując w gronie obecnych radnych Koalicji Obywatelskiej, w zdecydowanej większości doszliśmy do przekonania - stojąc przed decyzją czy poprzeć taki kształt planu, czy nie - że nie poparcie projektu tejże uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania poszczególnych inwestorów w ciągu terenów do skrzyżowania z ul. Kołobrzeską. Wcześniejsze rozstrzygnięcia Rady Miasta Gdańska co do planów zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie były podejmowane we wcześniejszych kadencjach, ale obecne ewentualne nie poparcie uchwały prowadziłoby do nierównego potraktowania inwestorów.

Bardzo istotny w procesie decyzyjnym był też fakt przedstawienia aktualnej analizy transportowej, która została sporządzona przy udziale profesora Politechniki Gdańskiej, eksperta w dziedzinie transportu lądowego. Analiza transportowa jednoznacznie wskazała, iż zawarty w projekcie planu współczynnik miejsc postojowych będzie z punktu widzenia układu komunikacyjnego optymalny. Spowoduje także, iż zminimalizowane zostanie zagrożenie, iż kierowcy chcący dojechać do powstającej inwestycji, zaczną szukać miejsc postojowych w pobliskich uliczkach, które powinny służyć jako przestrzeń dostępna dla mieszkańców. Co ważne podczas dyskusji pojawił się wątek przystanku autobusowego przy budynkach Inwestora. Docelowo ma wzrosnąć znaczenie obsługi szynowej biurowej części dzielnicy Oliwa. Jeszcze przed głosowaniem nad uchwaleniem planu została podjęta decyzja o wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla tzw. Nowej Abrahama - zakładającego priorytet właśnie transportu szynowego. Nie można też tracić z pola widzenia, że nowe inwestycje prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy - w dużej mierze dla mieszkańców Gdańska.

Pozdrawiam,

Z poważaniem,


Emilia Lodzińskai to niestety tyle.


Wciąż nie mamy odpowiedzi od radnych:

Anny Golędzinowskiej

Michała Hajduka

Beaty Jankowiak

Krystiana Kłosa

Andrzeja Kowalczysa

Przemysława Rysia

Mateusza Skarbka

Lecha Artura Wałęsy


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz.

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...