7 lutego 2014

Bronisław Komorowski ma swój pomnik


Błogosławiony ks. Bronisław Komorowski - kapłan i męczennik. W więziennych chodakach, ze związanymi rękoma.

Pomnik stoi na Placu bł. Bronisława Komorowskiego w Gdańsku Wrzeszczu. Stanął tu 13 czerwca 2000 roku. Podobno nie wszyscy wiedzą gdzie to jest więc poniżej zdjęcie i link do mapki:


Plac bł. Bronisława Komorowskiego.

Bronisław Komorowski był polskim księdzem w Wolnym Mieście Gdańsku (WMG). Polskim katolikom nie było w WMG łatwo. Raz, że nie było ich wiele, dwa życia nie ułatwiały im ówczesne władze. Ksiądz Komorowski do Gdańska przyjechał jako 26-letni ksiądz zaledwie rok po święceniach kapłańskich. Przeniesiono go tu z parafii w Łęgowie. Ksiądz trafił do kościoła św. Mikołaja w Gdańsku.
Związał się z Polonią Gdańską i czynił starania o możliwość wygłaszania kazań w języku polskim, które sam głosił. Ksiądz włączył się w działania Gminy Polskiej oraz Towarzystwa Budowy Kościołów Polskich, którego został przewodniczącym.


Kościół św. Stanisława i Męczennika

Towarzystwu udało się uzyskać pomieszczenia dawnej pruskiej ujeżdżalni koni we Wrzeszczu. Ksiądz zajął się adaptacją placówki na potrzeby sakralne dzięki czemu w 1934 roku bp Edward O'Rourke konsekrował dawną ujeżdżalnię jako świątynię św. Stanisława Biskupa i Męczennika.Ten nowy kościół we Wrzeszczu stał się centrum życia Polonii w Gdańsku.

Komorowski włączał się aktywnie w życie Polaków. W latach 1933-1934 był radnym w Gdańsku. Trzeba tu zaznaczyć, że był on jedynym przedstawicielem Polaków w ówczesnej Radzie Miasta. Był również duszpasterzem polskich studentów Technische Hochschule (dzisiaj Politechnika Gdańska). W październiku 1937 roku został proboszczem kościoła św. Stanisława, jednak bp O'Rourke pod naciskiem Niemców musiał cofnąć tę nominację.

W 1939 roku otrzymywał ostrzeżenia i rady aby opuścił Gdańsk. Ksiądz został w Gdańsku a 1 września aresztowano go na plebani i bez czasu na jakiekolwiek spakowanie przetransportowano go do Victoria Schule. Tam dotkliwie go pobito. 2 września przewieziono go z innymi więźniami do obozu Stutthof. Pracował w mękach przy karczowaniu drzew, budowie baraków i innych pracach. Księdza Komorowskiego kierowano do pracy przy czyszczeniu prowizorycznych toalet ("Czułem się jak na ambonie na oczach więźniów i dbałem o to, żeby kazanie dobrze wypadło. Myślę że to były moje najlepsze kazania").
Już w pierwszych tygodniach wraz z księdzem Rogaczewskim był zamykany i torturowany w karnej celi.
Kapłani razem prowadzili wspólne modlitwy więźniów. W niedzielę palmową 1940 roku skierowano go do karnej grupy więźniów i próbowano ich zamęczyć i torturować. Opadali z sił. W Wielki Czwartek po raz ostatni przyjął komunię świętą na tajnej mszy odprawianej przez Bolesława Piechowskiego. Następnego dnia (Wielki Piątek 22 marca 1940 roku) ksiądz Komorowski został rozstrzelany wraz grupą innych więźniów.

13 czerwca 1999 roku ksiądz Komorowski został beatyfikowany przez Jana Pawła II podczas mszy w Warszawie wśród 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej.

Korzystałem z:
- "Błogosławieni Męczennicy Gdańscy patroni kaplicy Gdańskiego Seminarium Duchownego", Gdańsk 1010.
-  info o pomnikowych chodakach ze strony ibedeker.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz.

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...