24 listopada 2016

Liczba mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni (aktualne dane)

       Przed nami kolejna porcja aktualnych statystyk dotyczących mieszkańców Trójmiasta. Zacznijmy od zmian w II półroczu 2015 roku. Tym razem Gdańsk zyskał, a Gdynia straciła swoich mieszkańców. Ale po kolei. Zacznijmy od najważniejszych danych, opartych na (w końcu zaktualizowanych) danych GUS-u z 30 VI 2016 roku.Jako, że notowałem także wartości z ubiegłych lat to mogę się pokusić na analizę dynamiki zmian liczby mieszkańców we wszystkich miastach Trójmiasta.

W czasie ostatniego roku (od VI 2015 do VI 2016 roku) spadła nam liczba mieszkańców Gdyni, Sopotu i Wejherowa. Najwięcej stracił Sopot (368 osób), dalej Gdynia (343) oraz Wejherowo (160). W tym samym półroczu przybyło nam 233 mieszkańców Rumi, 515 Pruszcza Gdańskiego, 502 Redy i aż 1198 Gdańska.

Pokusiłem się również o małe statystyki pokazujące dłuższy okres czasu. Poniższe dane pokazują nam w którym z naszych trójmiejskich miast w mijających latach przybywało najwięcej mieszkańców. I tak:

W minionych 5 latach (od III 2011 do VI 2016) najwięcej mieszkańców zyskało miasto:
- Reda (2,7 tyś), a następnie
- Gdańsk (2,7 tyś),
- Pruszcz Gdański (2,1 tyś),
- Wejherowo (0,2 tyś),
- Rumia (1,2 tyś)
Z trójmiejskich miast mieszkańców straciły: 
- Gdynia (1,8 tyś)
- Sopot (1,6 tyś)

W minionych 10 latach (2006-2016) najwięcej mieszkańców zyskało miasto:
- Pruszcz Gdański (5,9 tyś),
- Reda (5,8 tyś),
- Gdańsk (5,4 tyś),
- Wejherowo (5,0 tyś),
- Rumia (3,5 tyś),
Pozostałe miasta straciły mieszkańców. Najwięcej straciło miasto:
- Gdynia (5,1 tyś),
- Sopot (2,7 tyś).

W minionych 20 latach mieszkańców zyskały jedynie miasta :
- Reda (9,2 tyś),
- Pruszcz Gdański (8,7 tyś),
- Rumia (7,7 tyś),
- Wejherowo (2,5 tyś).
Tradycyjnie pojmowane Trójmiasto straciło następującą liczbę mieszkańców:
- Sopot (6,5 tyś),
- Gdynia (4,3 tyś),
- Gdańsk (0,02 tyś).

Ze zmian w ostatnich 20 latach wynika, że mieszkańców zyskują jedynie Pruszcz Gdański oraz tzw. "Małe Trójmiasto". Dla przypomnienia Małe Trójmiasto to Wejherowo, Reda i Rumia (największe miasto niepowiatowe w Polsce!). Miasta te w sumie liczą więcej mieszkańców niż wojewódzkie miasto Opole. Podsumowując dzisiaj słowo trójmiasto możemy rozumieć na kilka sposobów:
- Trójmiasto jako Gdańsk, Sopot i Gdynia,
- Małe albo Kaszubskie Trójmiasto jako Wejherowo, Reda i Rumia oraz
- Konurbacja Trójmiasta jako cały obszar sąsiadujących ze sobą miast od Wejherowa aż do Pruszcza Gdańskiego.

Gdy porównamy te Trójmiasta to zobaczymy, że liczba mieszkańców tych wszystkich miast bardzo powoli, ale zbliża się do 900 tysięcy.
Rozwój tych miast można prześledzić na poniższych wykresach:Wykres można przesuwać, wówczas jest czytelniejszy. Na niebiesko zaznaczono liczbę mieszkańców Gdańska. Ogólnie na wykresie widać, że dwa największe miasta szczyt populacyjny mają już za sobą. Gdańsk liczył najwięcej mieszkańców w roku 1987. Na czerwono natomiast zaznaczono mieszkańców Gdyni, których najwięcej było w roku 2000. Wszystkie pozostałe miasta, prócz Sopotu, wykazują stały wzrost liczby mieszkańców.

Na koniec jeszcze wykres dzielący nasze 7 miast na grupy: "Stare Trójmiasto" (Gdańsk, Sopot i Gdynia), "Małe Trójmiasto" (Wejherowo, Rumia i Reda) oraz na "Konurbację Trójmiasta" (powyższe miasta + Pruszcz Gdański).
(Opracowanie własne wg danych GUS)

Widzimy tu dynamikę rozwoju Małego Trójmiasta, którego liczba nieustannie rośnie. Inna sytuacja jest w przypadku miast przysłowiowego Trójmiasta (Gdańska, Sopotu i Gdyni), którego liczba mieszkańców od 1988 roku zmalała aż o 19 tysięcy.

Trójmiasto to już dzisiaj nie tylko Gdańsk, Sopot i Gdynia. To cała konurbacja 7 połączonych ze sobą miast (od północy są to Wejherowo, Reda, Rumia, Gdynia, Sopot, Gdańsk i Pruszcz Gdański).


1 komentarz:

Za każdy komentarz dziękuję.

.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...